Tuyên truyền
26/01/2021
Phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi và trồng trọt đã và đang là hướng đi đúng đắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với hội viên phụ nữ xã Đông La. Thông qua mô hình này, nhiều hội viên đã tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị Mai Thị Sa là một trong những tấm gương như thế.
12/06/2020
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững được. Ngày 28/6 hàng năm được gọi với tên thân thương Ngày Gia đình Việt Nam để nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. Năm 2020 có chủ đề “Bình an - Hạnh phúc”.
11/06/2020
Sáng ngày 10/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 tiếp tục ngày làn việc thứ 3 và bế mạc Đại hội. Dự, chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí V ũ Văn Nghiêm- Tỉnh ủy vên- Giám đốc đài PTTH Tỉnh; các địa biểu khách mời và 254 đại biểu chính thức được triệu tập.