1. Hội đồng nhân dân
  • Đ/c Nguyễn Hải Huân

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND, phụ trách công tác HĐND xã

   SĐT: 0868052571

  • Nguyễn Đức Khoa

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0988429835

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đ/c Lại Trí Học

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987215898

   • Đ/c Nguyễn Văn Tiễn

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0983507113

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Đ/c Phạm Công Đẩu

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

     SĐT: 0904336582

    • Đ/c Mai Quý Kỳ

     Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0976266447

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Đ/c Bùi Văn Tùng

      Chức vụ: Công chức VHXH 1

      SĐT: 0979364009

     • Đ/c Phan Văn Định

      Chức vụ: Công chức VHXH 2

      SĐT: 0978004000

     1. Công an xã
      • Đ/c Hoàng Ngọc Linh

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0977877505

      • Đ/c Đặng Thùy

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

       SĐT: 0961296296

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Đ/c Mai Quý Kỉnh

       Chức vụ: Địa chính-Tài nguyên MT

       SĐT: 0988128115

      • Đ/c Lê Ngọc Anh

       Chức vụ: Xây dựng, Giao thông, Công thương

       SĐT: 0987427989

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Đ/c Bùi Thị Ngoan

       Chức vụ: Văn phòng Nội vụ

       SĐT: 0366951397

      • Đ/c Bùi Phó Duật

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, Thống kê

       SĐT: 0382036262

     4. Trạm y tế xã
      • Đ/c Bùi Thị Ga

       Chức vụ: Phụ trách công tác y tế

       SĐT: 0977725046

     5. BCH quân sự xã
      • Đ/c Nguyễn Văn Sức

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

       SĐT: 0345117899

      • Đ/c Bùi Duy Lộc

       Chức vụ: P Chỉ huy trưởng Quân sự

       SĐT: 0396950124

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Đ/c Mai Quý Đạm

       Chức vụ: Kế toán Ngân sách xã

       SĐT: 0989992187

   2. Thôn Anh Dũng
    • Bùi Thị Khương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Vũ Đức Mạnh

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0399627148

    1. Thôn Thuần Túy
     • Nguyễn Văn Sáu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0944414386

     • Bùi Văn Khanh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0376827945

    2. Thôn Cổ Dũng 1
     • Nguyễn Thái Sơn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0373237767

     • Bùi Công Chiến

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0985231646

    3. Thôn Cổ Dũng 2
     • Mai Thanh Lãng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0911159863

     • Nguyễn Văn Huyền

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982084603

    4. Thôn Đồng Lệ
     • Bùi Thị Lý

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0976478272

     • Bùi Duy Thành

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0523636856

    5. Thôn Bảo Châu
     • Mai Quý Kế

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0392398225

     • Mai Quý Sang

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0385138840

    6. Đồng Vi
     • Bùi Duy Đoàn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0368820465

     • Bùi Văn Khóa

      Chức vụ: Trưởng thôn