Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông La hoạt động có hiệu quả
Ngày 26/01/2021

Với mục đích tương trợ cộng đồng là chính Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động Đông La an toàn hiệu quả, thu hút được 1093 thành viên tham gia

Trong năm tổng số nguồn vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông La trên 100 tỷ đồng, trong đó vốn tự có hơn 3 tỷ, huy động trên hơn  85 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 78 tỷ đồng tăng gần 4 tỷ so với năm đầu năm, tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác trên 10 tỷ. Trong tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị Quỹ thường xuyên họp đánh giá kết quả thực hiện tháng trước, trên cơ sở đó phân tích những nguyên nhân của hạn chế và đặc điểm tình hình thực tế để xây dựng phương hướng, mục tiêu tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Quỹ còn lập chương trình kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể để hoàn thành từng chỉ tiêu kinh doanh. Đối với công tác huy động vốn, Quỹ thực hiện theo phương châm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đa dạng hóa các hình thức huy động bằng nhiều kỳ hạn gửi với các mức lãi suất khác nhau, tích cực tuyên truyền để mọi người dân cùng biết đến hoạt động của Quỹ. Trong hoạt động cho vay, Quỹ luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cho vay thành viên, trong đó đặc biệt ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…. Thông qua hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Đông La đã góp phần đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Media/120_DongLa/Images/202101/quy-tdn-xa-dong-la-20210126022315-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 110
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác