Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Đông La nằm ở phía bắc huyện Đông Hưng, phía đông và phía bắc giáp xã Đông Sơn, xã Đông Xá, phía tây giáp xã Liên Giang, phía nam giáp Thị trấn Đông Hưng. Xã có diện tích đất tự nhiên 673 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 420 ha, có tuyến quốc lộ 10 chạy qua trung tâm xã và tuyến tránh quốc lộ 10 đi qua thôn Đồng Vi. Do vị trí địa lý thuận lợi nên đã thu hút được trên 30 công ty, xí nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài xã, năm 2003 và năm 2012 xã Đông La được UBND tỉnh công nhận là xã đa nghề. Dân số trên 11.000 khẩu bằng 3.466  hộ được chia thành 7 thôn, trong đó có 101 hộ bằng 310 khẩu giáo dân. Đảng bộ có 352 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong những năm qua không ngừng được phát triển, tổng giá trị sản xuất trung bình hàng năm toàn xã đạt  trên 670 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá, hộ giầu và hộ trung bình đạt 96,9%, tỷ lệ hộ nghèo là 3,1 %, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm trên 85%. Là xã có bề dầy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, với 11 di  tích lịch sử văn hoá được xếp hạng, trong đó có 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 01 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, (là di tích Đền, Đình Cổ Dũng). Hàng năm xã tổ chức lễ hội truyền thống tại Đền, Đình Cổ Dũng vào dịp 10/3 âm lịch và tại đình Thuần Tuý vào dịp 20/8 âm lịch. 
Về giáo dục đào tạo xã có 3 trường, Mầm non, Tiểu học, và trung học cơ sở đều đạt chuẩn mức độ 2, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng cao.
Với niềm tự hào về truyền thống văn hoá, truyền thống đấu tranh cách mạng, trong những năm qua nhân dân Đông La luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gìn giữ bản sắc văn hoá quê hương. Thi đua lao động sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng văn minh giầu đẹp.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, xã đạt chuẩn văn hóa và về đích nông thôn mới vào năm 2014.