Di tích LSVH Quốc gia Đền - Đình Cổ Dũng xã Đông La huyện Đông Hưng
Ngày 23/06/2020

Đình Cổ Dũng xã Đông La được xây dựng từ thời xa xưa và được trùng tu tôn tạo vào các năm 1938, 1989, 2005, 2008. Đình là nơi lưu thờ nhị vị Thánh Vương Ả Nữ Ngọc Hoàng và Chàng Kha Thiên Đế đã có công phò Vua Hùng Vương thứ 18 an dân hộ quốc. Đền - Đình Cổ Dũng được bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia ngày 14/11/1989. Ngôi đình được tọa lạc ở trung tâm làng Cổ Dũng, được xây dựng theo kiến trúc triều Nguyễn, kiểu chữ đinh, có 8 gian, diện tích 170 m2, toà đại bái có 5 gian, toà hậu cung có 3 gian. Kết cấu hệ thống cột kèo được làm bằng gỗ lim, tường xây gạch nung. Phần mái thiết kế tiền tầu hậu bảy, trái bồ câu, tàu đao réo góc, hồi văn 5 đấu, trụ ngô rường gió, trạm trổ tứ linh, tứ quý. Mái lợp ngói mũi, sân đình lát gạch đỏ, diện tích 250 m2, phía trước có tắc môn. Xung quanh đình dược trồng cây xanh tạo nên cảnh quan trù phú. Để tưởng nhớ đến công lao của nhị vị thánh vương, hàng năm vào dịp 10/3 âm lịch nhân dân xã Đông La long trọng tổ chức lễ hội truyền thống. Qua lễ hội đã góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa, đồng thời tiếp tục củng cố và phát huy nền tảng đạo đức, tinh thần, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quê hương. Tạo niềm tin để xây dựng mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy nhiều tài năng, sức sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa giáo dục lịch sử, văn hóa và đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh lành mạnh của nhân dân, là hình thức chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc và góp phần thực hiện thành công phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư.

 

Tin liên quan