BAN CÔNG AN XÃ ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
Ngày 11/01/2021

Trong năm. Ban Công an xã Đông La đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban Công an xã kết hợp với Ban VHTT, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em tới toàn thể nhân dân. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đặc biệt, chủ động phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt tết trung thu. Bên cạnh đó ban công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công lực lương tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vu phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hôi của địa phương trong dịp tết nguyên đán tân sửu góp phần đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn hạnh phúc.Ban Công an xã kết hợp với Ban VHTT, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em tới toàn thể nhân dân. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đặc biệt, chủ động phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt tết trung thu. Bên cạnh đó ban công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công lực lương tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vu phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hôi của địa phương trong dịp tết nguyên đán tân sửu góp phần đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn hạnh phúc.Ban Công an xã kết hợp với Ban VHTT, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em tới toàn thể nhân dân. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đặc biệt, chủ động phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt tết trung thu. Bên cạnh đó ban công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công lực lương tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vu phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hôi của địa phương trong dịp tết nguyên đán tân sửu góp phần đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn hạnh phúc.Ban Công an xã kết hợp với Ban VHTT, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em tới toàn thể nhân dân. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đặc biệt, chủ động phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt tết trung thu. Bên cạnh đó ban công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công lực lương tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vu phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hôi của địa phương trong dịp tết nguyên đán tân sửu góp phần đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn hạnh phúc.


Tổng lượt xem bài viết là: 90
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác